card
Олон Улсын Боловсрол Хөгжил Сангийн тэтгэлгийн шалгалт  Монгол орны 21 аймгаас 20 аймагт  амжилттай явагдаж дууслаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил Сангийн тэтгэлгийн шалгалт Монгол орны 21 аймгаас 20 аймагт амжилттай явагдаж дууслаа.

2018-2019 оны хичээлийн жилд Олон Улсын Боловсрол Хөгжил Сан  Хөдөө орон нутгийн оюутан залуусыг АНУ, Австрали, Канад, БНХАУ-уудад  10-100% тэтгэлэгтэй суралцуулах зорилготойгоор зохион байгуулсан төсөл маань дууслаа. Уг төсөл  Монгол орны нийт 20 аймгийг хамарсан бөгөөд 1500 гаруй залуучуудад мэдээлэл хүргэж, 1000 гаруй оюутан залуус шалгалтад хамрагдаж шилдэг 59 оюутанд батламжийг гардууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Дорнод аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Дорнод аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлгийн Ярилцлагын шалгалт 2019.05.13,14-ний өдрүүдэд Дорнод  аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Говьсүмбэр аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Говьсүмбэр аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.24-27ны өдрүүдэд Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

Дэлгэрэнгүй
Хэнтий аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Хэнтий аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.20-23ны өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Ерөнхий Боловсролын 1-р сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

Дэлгэрэнгүй
Сүхбаатар аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Сүхбаатар аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.15-18 ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Өвөрхангай аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Өвөрхангай аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон  Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт  хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.20-23ны  өдрүүдэд  Өвөрхангай аймгийн Ерөнхий Боловсролын 1-р сургууль дээр амжилттай  зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Архангай аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Архангай аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 06.16-18 ны өдрүүдэд  Архангай аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Орхон аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.13-15ны өдрүүдэд Орхон аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Баянхонгор аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Баянхонгор аймагт тэтгэлгийн шалгалт амжилттай явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 06.15-17 ний өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Дундговь аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Дундговь аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 06.09-13 ний өдрүүдэд Дундговь аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Хөвсгөл аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Хөвсгөл аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.22-29 ний өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Өмнөговь аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 06.05-08 ний өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

Дэлгэрэнгүй
Ховд аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Ховд аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлгийн Ярилцлагын шалгалт 2019.05.11-14 ний өдрүүдэд Ховд аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдаж, шилдэг 5 хүүхдэд АНУ, Австрали, Канад, БНХАУ-д Хэлний бэлтгэлд 10-50% тэтгэлэгтэй суралцах батламжийг гардууллаа.

Дэлгэрэнгүй
завхан аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

завхан аймагт тэтгэлгийн шалгалт явагдлаа.

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн танилцуулга болон 1,2-р шатны шалгалт 2019 оны 05.16-20ний өдрүүдэд Завхан аймгийн Боловсрол Соёл Урлагийн газар дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
The American University-ийн Тэтгэлэгт Хөтөлбөр

The American University-ийн Тэтгэлэгт Хөтөлбөр

The American University нь анх 1893 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Вашингтон хотод байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 13000 гаруй оюутантай бөгөөд АНУ-ын 50 муж болон дэлхийн 141 гаруй орноос ирж суралцдаг байна. Түүнчлэн тус сургуульд бакалаврын 71, мастерийн 87 болон докторын 10 гаруй мэргэжлийн төрлүүдээс сонгон суралцах боломжтой юм. 

Дэлгэрэнгүй