Hubert Humphrey Fellowships in USA for International Students

Товч танилцуулга:

The Humphrey Fellowship Program нь суралцах чин хүсэл эрмэлзэлтэй олон улсын оюутнуудад Америкийн Нэгдсэн Улсын их сургуулиудад тэтгэлэгтэйгээр суралцуулах хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрт дараах их сургуулиуд хамрагдсан болно.    

 • American University, Washington College of Law
 • Arizona State University
 • Boston University
 • Cornell University
 • Emory University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Michigan State University
 • Pennsylvania State University
 • Syracuse University
 • University of California, Davis
 • University of Minnesota, Humphrey School of Public Affairs
 • Vanderbilt University
 • Virginia Commonwealth University

Суралцах чиглэлүүд:

• Agricultural and Rural Development
• Communications/Journalism
• Economic Development
• Educational Administration, Planning and Policy
• Finance and Banking
• Higher Education Administration
• HIV/AIDS Policy and Prevention
• Human Resource Management
• Law and Human Rights
• Natural Resources, Environmental Policy, and Climate Change
• Public Health Policy and Management
•  Public Policy Analysis and Public Administration
•  Substance Abuse Education, Treatment and Prevention
•  Teaching of English as a Foreign Language
•  Technology Policy and Management
•  Trafficking in Persons Policy and Prevention
•  Urban and Regional Planning

Тэтгэлгийн хэмжээ:

 • Сургалтын төлбөрөөс хөнгөлөлт үзүүлэх

Тавигдах шаардлага:

 • Ахлах сургуулийн дүн онц байх.
 • Дунджаас дээш түвшний англи хэлний мэдлэгтэй байх.
 • Сайн дурын ажилд идэвхтэй оролцсон байх.

Бүртгэлийн хугацаа: 10-р сарын 1