Баруун Виржини Мужийн Их Сургуулийн Тэтгэлэг

Мужийн талаар товчхон

  Баруун Виржини муж нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Аппалачи, Өмнөдийн өндөрлөг газар, Дундад Атлантын бүсэд оршдог АНУ-ын муж улс юм. Нийслэл хот нь Чарльстон юм. Тус муж нь  1,805,900 гаруй хүн амтай бөгөөд тус мужийн хамгийн их хүн амтай хотод Чарльстон ордог байна. Газар нутгийн хэмжээ нь 62,755 км.кв бөгөөд үүгээрээ АНУ-ын нийт 50 мужаас 41 дэх том мужид тооцогддог байна. 

Сургуулийн тухай товчхон

  Баруун Виржини Мужийн Их Сургууль нь анх 1890 онд байгуулагдсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын Баруун Виржини мужийн Institute-д байрладаг. Тус сургууль нь одоогоор 3500 гаруй оюутантай бөгөөд нийт 4 салбар коллежтэй. Мөн түүнчлэн   тус сургуульд бакалаврын болон мастерийн зэргийг тэтгэлэгээр суралцах боломжтой.

Тэтгэлгийн хэмжээ:

24000 $

Тавигдах шаардлага:

  • TOEFL IBT-ийн 61 эсвэл IELTS-ийн 5.5 болон түүнээс дээш оноотой байх.
  • Ахлах сургуулийн дүн онц байх.
  • Голч дүн 2.0 болон түүнээс дээш байх.
  • SAT- 870 эсвэл ACT 17 болон түүнээс дээш оноотой байх.

Бүртгэлийн хугацаа:  6 сарын 1

Хэрэв та Америкийн Нэгдсэн Улсын Баруун Мужийн Их Сургуульд тэтгэлгээр суралцахыг хүсвэл дараах холбоосоор орж, манай боловсролын төвд хүсэлт гаргана уу. Хүсэлтийг хүлээн авсан зөвлөх ажилтан тантай холбогдож, тэтгэлэгт хамрагдах дараагийн алхмыг хамт хийх болно.

Хүсэлт гаргах