China University of Petroleum
 • Тус сургууль нь анх 1953 онд байгуулагдсан бөгөөд Хятад улсын Бээжин болон Чингдао хотод байрлах хоёр салбар сургуультай.
 • Хятад улсын Боловсролын Сайдын удирдлагын дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
 • Хятад улсын шилдэг  их сургуулиудын нэг билээ.
 • Бакалаврын 27, Мастерийн 99 болон докторын 48 төрөл бүхий чиглэлийн хөтөлбөрөөр суралцах бүрэн боломжтой.
 • 15000 гаруй оюутантай бөгөөд үүнээс 52 орны 840 гаруй нь гадаад оюутан юм.
 • Гадаадын 36 гаруй орны 120 гаруй их дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай.
 • Тус сургууль нь газрын тосны чиглэлийн хөтөлбөрөөр Хятад төдийгүй дэлхийн шилдэг их сургуулиудын тоонд багтдаг байна.

 Салбар коллежууд:

 • Геофизикийн коллеж
 • Мэдээлэл, шинжлэх ухааны инженерийн коллеж
 • Олон улсын боловсролын коллеж
 • Геошинжлэх ухааны коллеж
 • Механикийн болон тээвэрлэлтийн инженерийн коллеж
 • Газрын тосны инженерийн коллеж
 • Эдийн засаг болон менежментийн коллеж
 • Шинжлэх ухааны коллеж
 • Гадаад хэлний коллеж
 • Нийгэм хүмүүнлэгийн коллеж
 • Шинэ энерги материалын коллеж
 • Хиймэл оюуны коллеж