Chongqing Electromechanical Engineering School

1971 байгуулагдсан. Цахилгаан механик инженерчлэлийн сургууль. Нийт 8500 оюутантай. Кампус 24 га газрыг эзлэдэг. Байгалын үзэсгэлэнт газар байрладаг. Кампуст сургууль, дадлагын төв, оюутны байр, стадиум, ахуй үйлчилгээний төв ордог. Нийт 3 дадлагын төвтэй.

 1. Дотроо нийт 11 сургуультай.
  1. Механик инженерийн коллеж
  2. Авто механик инженерийн сургууль
  3. Цахилгаан инженерийн сургууль
  4. Мэдээлэл технологийн инженерийн сургууль
  5. Архитектур инженерийн сургууль
  6. Бизнес менежментийн сургууль
  7. Урлаг дизайны сургууль
  8. Хүмүүнлэгийн сургууль
  9. Нийгмийн ухааны сургууль
  10. Олон улсын харилцааны сургууль

 1. Нийт 47 мэргэжлээр сургадаг ба 477 багштай. Үүнээс 178 доктор, дэд докторын зэрэгтэй.
 2. Герман, Англи, Малайз улсуудтай хамтран судалгаа шинжилгээ, оюутан солилцоо, туршлага солилцоо зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулдаг.
 3. Механик инженерчлэлийн чиглэлээр нийт 300 гаруй шагнал авсан.
 4. ThyssenKrupp зэрэг 200 гаруй Хятадын томоохон үйлдвэрлэгч нартай судалгаа шинжилгээний ажил хийхээс гадна оюутан дадлагажуулах хөтөлбөртэй.
 5. Анхлан цэргийн сургууль болон байгуулагдсан тул Хятадын армийн механик инженерүүдийг бэлтгэдэг сургууль.