Cangzhou Technical College

Тус сургууль нь 1958 онд байгуулагдсан. Кампус нь 200 га газрыг эзэлдэг. 3 дадлагын төв, 1 эмнэлэгтэй.. 918 багштай, 12,000 оюутантай. Төгсөгчдийн 92% нь ажлын байраар хангагддаг.

 1. 53 мэргэжлээр оюутан сургадаг ба 10 сургуультай:
  1. Механик инженерийн сургууль
  2. Цахилгаан инженерчлэлийн сургууль
  3. Мэдээлэл техниологийн сургууль
  4. Эдийн засаг, худалдааны сургууль
  5. Үйлчилгээний менежментийн сургууль
  6. Химийн инженерийн сургууль
  7. Барилгын инженерийн сургууль
  8. Амьтан судлалын сургууль
  9. Био-инженерийн сургууль,
  10. Сэтгүүлзүйн сургууль
 2. Герман, Австрали, Недерланд, АНУ, Англи, Тайланд руу оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
 3. Хөдөө аж ахуй технологи, инженерчлэлийн чиглэлээрээ алдартай.
 4. Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хийсэн шинжилгээ судалгаа, нээлтээрээ нийт 122 улсын хэмжээний шагнал хүртсэн. Шинээр 4 сортын тариа, 25 патентын эрх авч 150 гаруй ном бүтээл гаргасан.