Hubei Engineering University
 1. 1943 онд байгуулагдсан 70 жилийн түүхтэй сургууль
 2. Хотынхоо төвөөс 50 км зайтай.
 3. Нийт 17 сургуультай:
  1. Эдийн засаг, менежментийн сургууль
  2. Улс төр, хуулийн сургууль
  3. Боловсрол, сэтгэл судлалын сургууль
  4. Утга зохиол, сэтгүүл зүйн сургууль
  5. Гадаад хэлний сургууль
  6. Хөгжим бүжгийн сургууль
  7. Дүрслэх урлаг, дизайны сургууль
  8. Математик, статистикийн сургууль
  9. Физик ба цахилгаан холбооны сургууль
  10. Химийн шинжлэх ухааны сургууль
  11. Байгалийн шинжлэх ухаан, технологийн сургууль (ХАА)
  12. Компьютер, мэдээлэл зүйн сургууль
  13. Механик инженерийн сургууль
  14. Барилгын инженерийн сургууль
  15. Архитектурын сургууль
  16. Олон улсын боловсролын сургууль
 4. 66 баклаврийн хөтөлбөртэй.
 5. АНУ, Англи, Украйн, Австрали зэрэг 10 гаруй орны сургуулиудвай хамтын ажиллагаа, оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
 6. Мужийн хэмжээний 10 шинжилгээ судалгааны лабораторитой.
 7. 1,16 сая кв.м талбай бүхий кампустай
 8. Нийт 23000 гаруй оюутан, 2000 орчим багш ажилтантай.