Hunan University of Technology
 1. 1979 онд байгуулагдсан.
 2. Нийт 37000 гаруй оюутантай. 19 сургуультай. 60 мэргэжлээр сургадаг.
 3. АНУ, Англи, Австралитай оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
 4. Сургуулиуд:
  1. Дизайн, дүрслэх урлагийн сургууль
  2. Хөнгөн үйлдвэрлэлийн инженерийн сургууль
  3. Механик инженерийн сургууль
  4. Барилгын инженерчлэлийн сургууль
  5. Цахилгаан ба мэдээллийн технологийн инженерийн сургууль
  6. Хүнд үйлдвэрлэлийн инженерийн сургууль
  7. Шинжлэх ухааны сургууль
  8. Бизнесийн сургууль
  9. Санхүү, эдийн засгийн сургууль
  10. Хуулийн сургууль
  11. Утга зохиол, сэтгүүл зүйн сургууль
  12. Биеийн тамирын сургууль
  13. Хөгжим бүжгийн сургууль
  14. Архитектур, хот байгуулалтын сургууль
  15. Олон улсын боловсролын сургууль
  16. Улс төр судлалын газар
  17. Шинжлэх ухаан, технологийн институт
 5. Хятадын чөлөөлөх армийн генерал асан Лиу Зенвү, Хунан мужийн захирагч асан Зоу Вүхүа нар энэ сургуулийг төгссөн.
 6. 2008 онд Хятадын боловсролын яамны шилдэг сургуулиар шалгарсан.
 7. Нийт 2 кампустай. 300 га орчим талбайтай.
 8. Дадлагын компьютер лаборатори, биеийн тамирын төрөл бүрийн заалтай.
 9. 1822 багштайгаас 50% орчим нь доктор профессорын зэрэгтэй.
 10. Үндэсний хэмжээний 10, мужийн хэмжээний 235 судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэсэн.
 11. Төгсөгчид ажил олох байдлаараа улсдаа эхний 5-д бичигддэг.