JIANGSU VOCATIONAL COLLEGE OF MEDICINE
 1. 1941 онд байгуулагдсан
 2. 46 га газрыг хамарсан факултэт, кампустай.
 3. 12 оюутанд 1 багш ноогддог. Бүх багш нар магистр докторын зэрэгтэй.
 4. Дотроо 9 сургуультай.
  1. Сувилахуйн сургууль
  2. Эм зүйн сругууль
  3. Эмнэлгийн дүрс оношлогооны сургууль
  4. Эмнэлгийн үйлчилгээний сургууль
  5. Нөхөн сэргээн эмчилгээний сургууль
  6. Харилцааны сургууль
  7. Олон улсын эмнэлгийн сургууль
  8. Уламжлалт анагаах ухааны сургууль
 5. Улсын болон бүс нутагт одоогийн байдлаар 447 судалгааны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн
 6. Шинжлэх ухааны судалгааны чиглэлээр нийт 42 шагнал авсан.
 7. Нийт төгсөгчидөө ажлын байранд жуулчлах ажлыг идэвхтэй хийдэг. Төгсөгчдийн 85% нь 3 сарын дотор ажилд ордог.
 8. 2017 онд Хятад улсын нийт их сургуулийн оюутнуудын дунд зарласан уралдаанд манай оюутан тэргүүн байрыг авсан
 9. АНУ, Австрали, Япон, Канад, Германы шилдэг их сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай.
 10. АНУ-гийн Randolph-Macon College-тай оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
 11. Байр орон сууц кампус дотроо, хүсвэл өөрөө хоол хийх эсвэл сургуулийн кафетериагаас хоол идэх боломжтой.