NANCHANG UNIVERSITY
 1. 1940 онд байгуулагдсан. Хятадын шилдэг 100 сургуулийн нэг.
 2. Хятадын Засгийн газраас Гадаад оюутан солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тэргүүлэгч сургуулийн нэгээр шалгарсан.
 3. Нийт 300 га бүхий кампустай. Кампус нь байгалийн үзэсгэлэнт газар байрладаг бөгөөд кампусын 67% нь модтой ногоон бүс байдаг. Кампус нь дотроо 5 хэсэгт хуваагддаг.
 4. Одоогийн байдлаар баклаврт 37000 орчим, магистр, докторын түвшинд 13000 гаруй, 800 гаруй гадаад оюутнууд суралцдаг.
 5. Дэлхийн 70 гаруй оронтой оюутан солилцооны хөтөлбөртэй.
 6. Гадаад оюутныг сургуульдаа дасан амьдрах, Хятадын соёлын тухай ойлголт өгөхөд тусалдаг тусгай институцтай.
 7. Дотроо 18 сургуультай:
  1. Хуулийн сургууль
  2. Эдийн засаг менежментийн их сургууль
  3. Бие тамирын сургууль
  4. Шинжлэх ухааны сургууль
  5. Химийн ухааны сургууль
  6. Менежментийн сургууль
  7. Байгалийн шинжлэх ухааны сургууль
  8. Төрийн захиргааны сургууль
  9. Байгаль орчин судлалын сургууль
  10. Мэдээлэл технолгийн сургууль
  11. Програм хангамжийн сургууль
  12. Анагаахын сургууль
  13. Урлагийн сургууль
  14. Хүмүүнлэгийн сургууль
  15. Сэтгүүл зүйн сургууль
  16. Хүнс судлалын сургууль
  17. Барилгын инженерийн сургууль
  18. Архитектурын сургууль
 8. Анагаахын их сургууль хажуудаа мужын хэмжээний 10 эмнэлэгтэй.
 9. Нийт 2335 багштайгаас 52% нь профессор, дэд профессорын зэрэгтэй.