SHANDONG VOCATIONAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 1. 1978 онд Шандонгийн Эдийн засаг болон Мэдээллийн комисс ба Шандонгийн Боловсролын Газар хамтран байгуулсан.
 2. Одоогийн байдлаар нийт 16,000 оюутантай, 48 мэргэжлээр сургадаг.
 3. Үндэсний шилдэг заах арга зүй шагналыг 2 удаа, Мужийн шилдэг багшийн шагналыг 17 удаа, Үндэсний шилдэг нэхмэлийн заах арга зүй шагналыг 16 удаа хүртсэн.
 4. Төгсөгчдийн 98% нь ажилд ордог. Foton, Lenovo, Weichai Power  зэрэг Хятадын томоохон үйлдвэрлэгч нар манай төгсөгчдийн ажилд авах дуртай байдаг.
 5. Faw-Volkswagen, Foton, Lenovo, Weichai Power зэрэг 500 орчим топ байгууллагуудтай судалгаа шинжилгээ болон оюутны дадлагын хамтын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
 6. Дотроо шинжилгээ судалгааны 3 лаборатори болон 4 үйлдвэрийн дадлагажуулалтын институцтай.
 7. Шилдэг технилогийн шинжилгээ судалгаа шагналыг 195 удаа авсан.
 8. 3875 патентын эрх авах судалгаа хийснээс 421 нь патентын эрх авсан.
 9. Академик сургалтаас гадна оюутнуудын спорт хөтөлбөрт маш их анхаардаг. Манай оюутнуудын сагс, гар бөмбөг, такевондогийн баг их сургуулийн дунд зохиогддог спортын тэмцээнд байнга амжилттай оролцдог.
 10. 1997 оноос хойш Герман, Австрали, Солонгос зэрэг 20 орчин оронтой оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.
 11. Дотроо 10 сургуультай:
  1. Цахилгаан инженерчлэлийн сургууль
  2. Механик инженерчлэлийн сургууль
  3. Авто инженерийн сургууль
  4. Эдийн засаг, менежментийн сургууль
  5. Барилгын инженерийн сургууль
  6. Нэхмэл эдлэл үйлдвэрлэлийн сургууль
  7. Бизнесийн харилцааны сургууль
  8. Биохими инженерийн сургууль
  9. Урлаг, сэтгүүл зүйн сургууль
  10. Мэдээлэл техниолгийн инженерийн сургууль