Sichuan Technology & Business College
 1. 2001 онд байгуулагдсан.
 2. Кампус нь 100 га газрыг эзэлдэг.
 3. Дотроо 10 сургуультай. Нийт 64 мэргэжлээр оюутан сургадаг.
  1. Эдийн засаг, менежментийн сургууль
  2. Цахилгаан холбоо инженерчлэлийн сургууль
  3. Мэдээлэл технолгийн сургууль
  4. Нягтлан бүртгэлийн сургууль
  5. Архитектур инженерийн сургууль
  6. Гадаад хэлний сургууль
  7. Урлаг дизайны сургууль
  8. Хүмүүнлэгийн сургууль
  9. Хөгжим бүжгийн сургууль
  10. Санхүүгийн сургууль
 4. Кампусаас гадна 77 дадлагын төв, 171 лабораторитой
 5. Нийт 2000 гаруй багш, оюутнууд шагнал өргөмжлөл авсан.
 6. Төгсөгчдийн 95% нь ажилд ордог.
 7. 2016 оноос Хятад хэлний институц үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

2 номын сантай. Номын сан тус бүр 37000 кв.м талбайтай