card

ТЭТГЭЛГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангаас Англи, АНУ, Австрали, Канад гэх мэт Англи хэлтэй орнуудад суралцах зорилготой, богино хугацаанд Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулж, IELTS, TOEFL оноо авахаар төлөвлөсөн оюутан залуусыгаа дэмжиж,  Филиппин улсад Англи хэлний ганцаарчилсан вакум сургалтанд суралцахад сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тэтгэлэг авалгүйгээр сурвал үндсэн 1 сарын сургалтын төлбөр 828 ам.доллар, байрны төлбөр 1 сарын 438 ам.доллар, нийт 1266 ам.доллар болно. Байрны төлбөрт өдрийн 3 удаагийн хоол, цэвэрлэгээ угаалга, фитнес, бассейний төлбөр багтсан болно.

Төлбөрт багтаагүй зүйлс: Бүртгэлийн хураамж 100 ам.доллар, Оршин суух зөвшөөрлийн хураамж 6800 песо, засвар үйлчилгээний төлбөр 600 песо, ном сурах бичиг 1000 песо, цахилгааны төлбөр 1500 песо нийт 9900 песо./1 песо ойролцоогоор 60₮ гэж тооцоход 594000₮ болно./

Онгоцны тийз Улаанбаатар-Сөүл-Себу хоёр талдаа 750 ам.доллар, Бээжин-Себу хоёр талдаа 350 ам.доллар

НИЙТ ГАРАХ ЗАРДАЛ

1 сарын сургалтын төлбөр, байр хоол, бүртгэлийн хураамж, бусад зардал, онгоцны тийз нийлээд 5.564.000₮ /Бээжингээр дамжиж явах бол, мөн ханш 2760₮ тооцсон болно/ Үүнээс сангаас олгогдох сургалтын төлбөрийн 50% тэтгэлэг 414 ам.доллар буюу 1.142.640₮ хасагдаад 4.421.360₮ болно .

ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

  • Насны хязгаар 14-21 нас
  • Сүүлийн нэг жилийн сурлагын голч дүн 80 ба түүнээс дээш
  • Нийгэм, соёл урлаг, спортын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, шагнал урамшуулал авч байсан бол давуу тал болно.
  • Филиппин улсад суралцах хугацаандаа өөрийн сэтгэгдэл, туршлагыг видео болон зургаар санд ирүүлэх

СУРАЛЦАХ ХУГАЦАА

  • 4-р ээлж - 2020.06.15-2020.07.10 хугацаанд суралцана. 
  • 5-р ээлж - 2020.07.13-2020.08.07 хугацаанд суралцана. 
  • 6-р ээлж - 2020.08.10-2020.09.04 хугацаанд суралцана. 

ТЭТГЭЛЭГТ БҮРТГҮҮЛЭХ

Дээрх шаардлагыг хангасан оюутан, сурагчид 2020 оны 4 сарын 10 өдрөөс өмнө www.edufund.mn/exam холбоосоор орж, ярилцлагын шалгалт өгнө. Ярилцлага Монгол хэл дээр явагдана.