Төслийн удирдамж

ТӨСЛИЙН НЭР: Орон нутгийн боловсролын байгууллага дахь инновацийг дэмжих төсөл

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улсын 21 аймагт хэрэгжинэ.

ХАРИУЦАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА: Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сан

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Орчин үед мэдлэг оюуны үнэ цэнэ үлэмж нэмэгдэж эдийн засгийн нөөц, үйлдвэрлэлийн чухал хүчин зүйлийн үүрэг гүйцэтгэх болж, түүнд тулгуурласан инновацийн эдийн засаг бүрэлдэн тогтох үйл явц эрчимтэй өрнөж байна. Энэ нь улс орнуудын ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага инновацитай салшгүй холбоотой байх нөхцөлийг бий болгож байна. Иймд мэдлэгийг хадгалах, түгээх, бий болгох үүрэг бүхий боловсролын байгууллага нь өөрөө инновацийн суурь  элемент болдог билээ. Иймд орон нутгийн боловсролын байгууллага дахь инновацийг дэмжих, нэвтрүүлсэн инновацийн ажлыг олон нийтэд сурталчлан таниулах, шинэ санал санаачлага гарган, боловсролын салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа багш, сурган хүмүүжүүлэгч, мэргэжилтнүүдийг дэмжих зорилготой энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр боловсролын байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах, багш боловсон хүчнийг чадавхижуулахад томоохон түлхэц болно гэдэгт бид итгэж байна.

Төслийн хүрээнд Монгол Улсын 21 аймгийн боловсролын байгууллагуудад нэвтрүүлсэн шинэ санаа, санаачлага, заах арга зүйн шинэ хэв маяг, сурах орчныг сайжруулсан ямар ч ажлыг танилцуулж болох бөгөөд нийт танилцуулга ирүүлсэн багш нараас аймаг тус бүрээс таван багшийг шалгаруулж, БНХАУ-ын Нингсиа мужийн Инчуан хотод зохион байгуулагдах Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрт сангийн 30% тэтгэлгээр хамруулах юм.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ҮЕ ШАТУУД

Төсөл нийт гурван үе шаттайгаар хэрэгжинэ:

  1. Төсөлд оролцох багш, сурган хүмүүжүүлэгч, мэргэжилтнүүдийн танилцуулгыг хүлээн авч шалгаруулах

Олон Улсын Боловсрол Хөгжил сангийн www.edufund.mn цахим хаягаар албан ёсны бүртгэл явагдах бөгөөд уг төсөлд оролцох хүсэлтэй багш нар холбогдох маягтын дагуу танилцуулгаа илгээнэ.

Завхан, Увс, Булган, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Орхон аймгийн багш нарын танилцуулгыг 2019.09.01-2019.09.20 өдөр хүртэл хүлээн авна.

Сүхбаатар, Төв, Баянхонгор, Архангай, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, Ховд, Өмнөговь, Дундговь, Дорнод, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн багш нарын танилцуулгыг 2019.09.01-2019.11.15 өдөр хүртэл хүлээн авна.

  1. Аймаг тус бүрээс 5 багшийг шалгаруулж, БНХАУ-ын Нингсиа мужийн Инчуан хотод зохион байгуулагдах Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрт оролцуулах

Инновацийн ажлын танилцуулгаа ирүүлсэн багш нараас аймаг тус бүрээс шилдэг 5 багшийг шалгаруулж, хуваарийн дагуу БНХАУ-ын Нингсиа мужийн Инчуан хотод зохион байгуулагдах Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрт оролцуулна.

Завхан, Увс, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Орхон, Булган аймгийн багш нарын хөтөлбөр 2019.10.12-2019.10.19 өдрүүдэд БНХАУ-д зохион байгуулагдсан. 

Сүхбаатар, Төв, Баянхонгор, Архангай, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, Ховд, Өмнөговь, Дундговь, Дорнод, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн багш нарын хөтөлбөр 2019.11.25-2019.12.02 өдрүүдэд БНХАУ-д зохион байгуулагдана.

  1. Инновацийн ажлыг дүрсжүүлэн баримтат кино хийх.

Нийт шалгарсан багш нарын ажлыг 2020 оны 9 сараас 12 сарын хугацаанд дүрсжүүлэн баримтат кино болгон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, сошиал сувгуудаар Монгол Улс даяар болон олон улсад түгээх болно.

Хэрэв Та энэхүү төсөлд оролцохыг хүсвэл доорх маягтыг бөглөж, төрийн албан хаагчийн анкет болон ажлын танилцуулгыг хавсаргаж илгээнэ үү.

Ажлын танилцуулга бэлдэх зааварчилгаа

Times New Roman 12 шрифтээр А4 хэмжээтэй хоёр нүүр танилцуулга байна. Танилцуулганд зайлшгүй байх агуулга нь тухайн ажлын зорилго болон шийдвэрлэсэн асуудал, гарсан эерэг үр дүн тоо баримтаар, гарсан төсөв, санхүүжилтийн эх үүсвэр, бусад боловсролын байгууллага дээр хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх. А4 хэмжээтэй хоёр нүүр танилцуулгаас гадна зураг хавсарган илгээж болно. Шаардлагатай бол видео танилцуулга мөн хүлээн авна.

Төслийн талаар тодруулга мэдээлэл авах бол сангийн 75051511 утсаар болон www.edufund.mn вэбсайтаар хандаарай.